Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Betre tverrfagleg innsats (BTI)

BTI LogoI Sogndal kommune skal det vera stort fokus på barn og unge sin trivsel. Kommunen skal vere ein trygg stad å veksa opp i, men stundom kan ein likevel oppleva utfordringar og vanskar. Då er det ekstra viktig å bli sett og høyrt av trygge vaksne som kan hjelpa.
 
Sogndal kommune har frå hausten 2020 teke i bruk Betre tverrfagleg innsats (BTI) som den samhandlingsmodellen skulane og barnehagane skal bruka i arbeidet med barn og unge.
 
Er du bekymra for eit barn, eller er du eit barn eller ein ungdom som har lyst til å snakke med nokon? Det er då viktig å vite korleis ein skal gå fram for å oppsøke hjelp, enten du er barn, ungdom, vaksen eller tilsett. 
 
Lenkja under viser deg korleis du kan gå fram. 
https://sogndal.betreinnsats.no/