Prisar 2023

Morgonplass eks. ferie
kr. 1 090   (Førsteklassingar kr 0)
Matpengar: kr. 0

To faste ettermiddagar pr. veke eks. ferie
Kr. 1 090  (Førsteklassingar kr 0)
Matpengar. kr. 160

Ettermiddagplass eks. ferie
Kr. 1 970  (Førsteklassingar kr 480)
Matpengar: kr. 270

Heilplass eks. ferie
Kr. 2 890  (Førsteklassingar kr 1 400)
Matpengar kr. 270

Heilplass inkl. ferie
Kr. 3060  (Førsteklassingar kr 1 570)
Matpengar kr. 270

12 timars SFO 8 - 15
Kr 1 490 (Førsteklassingar kr 0)
Matpengar kr. 270

Andre ferietilbod: 

  • Pr. veke kr 820
  • Pr. dag kr 330

Moderasjonsordningar for SFO

  • Barn 1: full pris
  • Barn 2: 30 % moderasjon
  • Barn 3 og fleire: 50% moderasjon

For dei barna som får gratis leksehjelp i SFO-tida, vert foreldrebetalinga redusert med kr 25 pr. heil SFO-time. Omfanget av gratis leksehjelp vert fastsett for vår- og hausthalvåret.

Ferie vert definert som alle skuleferiar og inneklemde fridagar i SFO-året. SFO er feriestengd fire veker om sommaren. Ved plass i SFO betalar ein difor for 11 månadar (årskostnad delt på 11 som gjev månadssum).