Melding om oppseiing/endring må vere motteken før den 1. i månaden. Ein må betale i oppseiingstida sjølv om plassen ikkje blir nytta.

Ved endring av plass til ein mindre plass gjeld oppseiingstida som for oppseiing. Ved endring til større plass gjeld betaling frå avtalt endringsdato.

Dersom ein har problem med å nytte den digitale løysinga for oppseiing, ta kontakt med SFO på din skule.