Tilhøva rundt og i Bjørnehiet SFO

 • Å vera venleg og høfleg mot barn og vaksne.
 • Å ikkje banna, bruka krenkande ord og utrykk til andre.
 • Å gjera sitt beste for at Bjørnehiet SFO skal vera ein trygg og god stad å vera.
 • Å sei i frå til ein vaksne på  når ein reiser heim.

Samarbeid med andre

 • Å invitera andre inn i leiken.
 • Å stoppa leiken når andre ikkje tykkjer det er greitt lenger.
 • Å ta omsyn til andre i leik og spel
 • Å vera god rollemodell for andre
 • Å leikeslåss er ikkje lov på Bjørnehiet SFO
 • Å leike med ting som til dømes pinne som kan skade andre er ikkje lov.

Konsekvensar ved regelbrot

 • Samtale med ein vaksen
 • Bjørnehiet SFO tek kontakt med føresette.
 • Du kan takast ut i frå gruppa eller området der du ikkje følg reglane.
 • Elev / føresette kan bli gjort økonomisk dersom medelevar, personale eller skulen sin eigedom med overlegg vert skada eller øydelagt.

Godkjent i samarbeidsutvalet 27.05.2024


Siri Randen
SFO leiar
Leikanger barneskule