Skulefritidsordninga er open heile året med desse unnataka:

  • 4 veker sommarferie (veke 27 - 30)
  • 4 planleggingsdagar for personalet
  • Julafta og nyttårsafta
  • Onsdag før skjertorsdag stengjer SFO kl. 12.00
 

Ferieplass SFO

Søknadsskjema SFO ferieplass