Smittetilfellet er ikkje direkte knytt til det pågåande utbrotet men mogleg samanheng blir undersøkt. Den smitta er sett i isolasjon og smittesporing er iverksett. Nærkontaktar blir testa i morgon.
 
Til pressa:
Sogndal kommune vil ikkje ha ytterlegare informasjon å kome med før etter testing av nærkontaktar i morgon. Det vil bli kalla inn til pressetreff om lag kl. 15.