Me skal mellom anna jobba for å få til møteplassar for ungdom i alle bygdene i kommunen. Me vil at de som er unge, skal få vera med og bestemma korleis fritidstilbodet skal vera der de bur. Korleis de ungdommar har det, er viktig for oss i kommunen. Ungdomsarbeid er noko av det me skal satsa ekstra på, står det i kulturstrategien til Sogndal kommune.

Her finn du oss

Ungdomskoordinator Kari Hellevang har kontor på Kulturhuset i Sogndal. Det nye ungdomshuset i Sogndal vil liggja i kulturhuskjellaren.

Rådgjevar på oppvekst Jarle Teo Andersen har ansvar for å følgja opp MOT-arbeidet, SLT og ungdomsrådet.

Følg ungdomsavdelinga på Facebook, SnapChat eller Instagram: «ungdomsavdelingasogndal»

Ta kontakt med oss viss det er noko du lurer på eller viss du har gode idear til korleis det kan blir endå betre å vera ungdom i Sogndal kommune!