Balestrand

Kl. 09.30: 17. mai-tog frå rundkøyringa på Dragsvik til Tjugum kyrkje

Kl. 10.00: Familiegudsteneste i Tjugum kyrkje

Kl. 11.30: 17. mai-tog frå Holmen til Balahaugen 

Kl. 12.00: Tale av Åge Eitungjerdet og musikk fra Balestrand songlag. Toget går vidare til Sagatun skule.

Kl. 12.30 Song ved Balestrand songlag på Balestrand helsetun. Overrekking av blomar

Program ved Sagatun skule:

 • Program ved 7. og 8. klasse
 • Tale ved russepresident
 • Kafé
 • Leikar (frå ca. 13.30)
 • Fotballkamp mellom 10. klasse og sygnarussen (ca. kl. 14.30)

Kl. 17.00 17. mai-fest i møtesalen på Sygna vidaregåande skule, arrangert av bedehuset

Leikanger

Kl. 08.00 Leikanger musikklag spelar ved sjukeheimen.

Kl. 08.25 Leikanger musikklag spelar ved Vokeldvegen.

Kl. 08.45 Leikanger musikklag spelar på Øvre Leite.

Kl. 10.00 Kransenedlegging ved kyrkja. Speidarane deltek. Tale ved Stig Ove Ølmheim, representant for kommunestyret.

Kl. 10.15 Festgudsteneste ved sokneprest Vegard Bondevik Lie, kantor Hallgeir Øgaard Westli og kyrkjetenar Cristina Sandor. Speidarane tek del i gudstenesta. Takkofferet går til den lokale speidargruppa i Leikanger. Parkering på nedsida av ungdomsskulen.

Kl. 11.00 Oppstilling barne- og folketoget på sjøsida av tinghuset.

Kl.11.15 Avgang barne- og folketoget frå tinghuset. Toget går via Leikanger sjukeheim til Nokkaneset. Alle lag og organisasjonar vert oppmoda om å stille med fane/flagg i toget!

Kl. 11.50 Toget stoppar ved sjukeheimen og syng nasjonalsangen. Blomeoverrekking ved ordførar.

Kl. 12.00: Barne- og folketoget held fram frå sjukeheimen til Nokkaneset. Leikanger damekor opptrer inne på sjukeheimen etter at toget har gått.

Kl. 12.30: 17. mai-fest for heile bygda på Nokkaneset. Hotellet stiller med festtelt slik at det er mogleg å sitja under tak. Innmarsj ved korpset, ordføraren ønsker velkommen. Musikalske og kulturelle innslag. Tale for dagen ved Roar Werner Vangsnes. Leikar og konkurransar, loddsal, sal av is, brus, kaker, kaffi, pølser og hamburgarar. Festen blir arrangert av 8. klasse ved Leikanger ungdomsskule med foreldre. Det blir ikkje mogleg å parkera ved hotellet.

Ja, vi elsker dette landet 

Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet værbitt over vannet,
med de tusen hjem—
elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord!

Norske mann i hus og hytte , 
takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ut. 
Alt hva fedrene har kjempet, 
mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet, 
så vi vant vår rett!

Ja, vi elsker dette landet 
som det stiger frem, 
furet værbitt over vannet, 
med de tusen hjem! 
Og som fedres kamp har hevet 
det av nød til seir, 
også vi, når det blir krevet, 
for dets fred slår leir.

Fagert er Landet 

Fagert er landet du oss gav.
Herre, vår Gud og vår Fader. 
Fagert det stig av blåe hav, 
soli ho sprett og ho glader. 
Signar vårt land i nord og sud, 
såleis di åsyn lyser Gud,
over vårt Noreg i nåde! 

Tidi ho renn som elv mot os, 
fort skifter sumar med vetter. 
Fader, ver alltid Noregs los 
radt til dei seinaste ætter! 
Herre vår Gud, vårt Noregs Gud, 
varda vårt land frå fjell til flud, 
lær oss å gå dine vegar! 

Signa då Gud, vårt folk og land, 
signa vårt strev og vår møda, 
signa kvar ærleg arbeidshand, 
signa vår åker med grøda! 
Gud, utan deg den vesle urt 
veiknar og visnar, bleiknar burt, 
ver du oss ljoset og livet.

Fjærland

Kl. 08.00 Fanfare og flaggheising ved bygdahuset

Direktesending på facebook i gruppa «Fjærland 2023»

Kl. 12.00 Folketoget startar

Rute: Idrettsbana – Labergsneset – Stopp ved Busenteret – Kyrkja, minnestund ved grava til Georg Distad – Skulen

Program på skulen:

 • Ord for dagen v/Vemund Ødegård
 • Korpset spelar
 • Allsang
 • Tale for dagen v/Helga Dvergsdal Fjellstad
 • Leikar og aktivitetar for store og små

Sal av rømmagraut og spekemat, pølser, is, brus, kaffi og kaker

Kl. 20:00 Folkefest på Bygdahuset

 • Prolog
 • Festtale v/Rune Timberlid
 • Kammerkoret syng
 • Matøkt, betasuppe med tilbehøyr, kaffi og dessert
 • Quiz v/ Torunn Mundal
 • Dans

Inngangspengar:

Born under 16 år: kr. 50

Vaksne: kr. 100

Familie: kr. 300

NB! Ein kan betale med kort, kontantar og vipps både om dagen og om kvelden

Alle er velkomne!

Kaupanger

08.00 – Salutt v/Einar Dalaker 

08.00 – Speidarane heisar flagget på Kaupanger skule 

10:00 – Kaupanger skule- og ungdomskorps spelar frå ferjekaien til kyrkja 

10.45 – Gudsteneste v/Helge Torstad 

12.00 – Folketoget startar 

Rute: Kaupangsenteret – Furuvegen – Konvallvegen – barnehagen – skuleplassen 

Når toget stoggar på skuleplassen, spelar korpset, og me syng «Ja, vi elsker dette landet». 

13.00 – Program på Kaupanger skule

 • Sal av is, brus, pølser, kaker og kaffi
 • Innslag av 6.klasse ved Kaupanger skule
 • Tale av 10.klassingane v/Nikolai Ramstad og Ronja Sjøthun
 • Innslag Krudlalaget og Judith Borlaug Vestreim
 • Tale for dagen frå 17.mai-komiteen v/Vivian Hilleren

Ca 14:15 – Leikar for borna  

Ja, vi elsker

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
På vår far og mor
Og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød og seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Norane

12.30: Toget går frå Staai. Toget stoppar ved bautastein på Stora-Kleivi for blomenedlegging, før det går vidare til Norane oppvekstsenter. 

Ca 13: Program på bana ved Skytehallen. Tale for dagen ved Svein Arne Ylvisåker. Sang av Norane Songlag og born frå Norane oppvekstsenter. Dagens konferansierar er Vilja og Vilma. 

Etter programmet opnar kiosken, og det vert leikar på bana. 

Fjordane

09.30       Tog frå rundkøyringa i Dragsvik til Tjugum kyrkje

10.00        Familiegudsteneste i Tjugum kyrkje

12.00       Samling på Fjordtun oppvekstsenter

- Servering av rømmegraut med tilbehøyr, kaffi og kaker

- Kiosksal

12.30         Start hesteskokasting

14.00        Programmet startar

- Allsong

- Program av ungane ved Fjordtun oppvekstsenter

- Tale for dagen ved Oddrun Thorsnes

- Leikar, hesteskokasting, natursti og loddsal

Vel møtt til ein fin dag på Fjordtun!

Sogndal

Kl. 08.30: Blomenedlegging bruparken Loftesnes, tale ved Margrete Haug, leiar for utval for levekår.Musikalsk innslag ved Sogndal musikklag.

Kl. 09.15: Blomenedlegging ved Stedje kyrkje ved varaordførar Vibeke Johnsen.

Kl. 09.30: Gudsteneste i Stedje kyrkje. 

Kl. 10.15: Oppstilling barne- og skuletog på Sjøkanten.

Kl. 10.45: Salutt og avgang barnetog, rute: Stedjevegen, Ålkrysset, Allmenningen, Fjørevegen, Hofslund, Gravensteinsgata, Leighgota, Skulevegen,Trudvang skule.

11.00: Kiosksal startar ved Trudvang skule.
11.30: Program startar på Trudvang, etter program leikar og kiosksal på skuleplassen.

 • Innslag ved 17.mai-koret, aspirantane, Sogndal Musikklag og Sogndal skulekorps
 • Tale for dagen ved Kristina Holm Holen og Guro Kristine Hågvar (10. klasse ved Kvåle skule)

Kl. 14.30:  Båtlaga stiller i båtkonvoi frå kaien ved Sogndal folkehøgskule.

Kl. 14.30 Oppstilling for folketog i Parkvegen. OBS - 1 time tidlegare enn i fjor.

kl. 15.00 Toget startar ved Allmenningen. Rute: mot Fossetunet, via Hofslund, Gravensteinsgata, Leighgota, Skulevegen, Plassen, Trolladalen,Fosshaugane.

Kl. 16.00 Program på Fosshaugane Campus:

 • Korpset speler
 • Konferansier ynskjer velkomen
 • Korpset spelar «Ja, vi elsker», Bjørn Gisle Seter er forsangar
 • Hovudtalar for dagen: ordførar Arnstein Menes
 • Tale av russepresident Ingeborg Knudsen Berg
 • Turngruppa
 • Allsang «Fagert er landet», Bjørn Gisle Seter er forsangar

Songtekstar «Ja, vi elsker» og «Fagert er landet»

Annonsen som stod på trykk i Sogn Avis. Sjå dei digitale programma over for siste oppdateringar.