Balestrand

Kl. 09.30: 17. mai-tog frå Dragsvik til Tjugum kyrkje 

Kl. 10.00: Familiegudsteneste i Tjugum kyrkje 

Kl. 11.30: 17. mai-tog frå Holmen til Balahaugen 

Kl. 12.00: Tale ved Ariana Fjærestad og song av Balestrand Songlag på Balahaugen. 

Toget går vidare til Belehalli. Songlaget stoppar ved Helsetunet og overrekker blomsterhelsing. I hallen vert det underhalding, tale ved Sygnarussen, uteleik og sal av mat. 

Kl. 14.30: Fotballkamp mellom 10. klasse og Sygnarussen 

Kl. 14.00-17:00: 17. mai-buffé på Kvikne

Kl. 17.00: 17. mai-fest på Bedehuset

17. mai-programmet som PDF-fil med tekst på allsongar

Leikanger

Kl. 08.00 Leikanger musikklag spelar på fjorden  

Kl. 10.00 Kransenedlegging og minneord ved Knut Henning Grepstad ved kyrkja 

Kl. 10.15 Festgudsteneste ved sokneprest Vegard Bondevik Lie 
Speidarar og konfirmantar tek del 

Kl. 11.15 Barne- og folketog  

Oppstilling på sjøsida av Tinghuset 
Toget går via Leikanger sjukeheim til Saften 

Kl. 11.50 Markering av dagen ved sjukeheimen  
Me syng nasjonalsongen akkompagnert av Leikanger skulemusikk 
Blomehelsing frå kommunen 
Systrond damekor syng på sjukeheimen etter markeringa 

Kl. 12.00 Barne- og folketoget held fram  
Frå sjukeheimen til Saften 

Kl. 12.45 17. mai-fest for heile bygda i Saften  
Leikanger Musikklag, Leikanger skulemusikk og Leikanger mannskor spelar og syng. 

 • Tale for dagen ved Inga Henjum Halsnes
 • Leikar, konkurransar og loddsal
 • Sal av kaker, kaffi, is, brus, pølser og lapskaus 

Kl. 15.00 Festen sluttar 

Vel heim!  

Parkering på nedsida av ungdomsskulen under gudstenesta. Alle lag og organisasjonar vert oppmoda om å stille med fane/flagg i toget. Vi vonar flest mogleg deltek i toget og bidreg til feststemning!  Parkering ved Saften for personar med nedsett funksjonsevne. Parkering for alle andre ved Prix, NAV, Fylkeshuset, Statens vegvesen og Statens hus.  

Arr: 17.mai-komiteen i Leikanger 2024 og 8. klasse ved Leikanger ungdomsskule med foreldre  

Ja, vi elsker dette landet  

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem, 
furet værbitt over vannet, med de tusen hjem 

—  elsker, elsker det og tenker på vår far og mor  
og den saganatt som senker drømmer på vår jord!  

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.  
Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett!  

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem, 
furet værbitt over vannet, med de tusen hjem!  
Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, 
også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir.  

​​Gud signe vårt dyre fedreland​ 

Gud signe vårt dyre fedreland 
og lat det som hagen bløma! 
Lat lysa din fred frå fjell til strand  

og vetter for vårsol røma! 
Lat folket som brøder saman bu, 
som kristne det kan seg søma!  

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,  
me fåfengt på huset byggja. 
Vil Gud ikkje verja by og land,  
kan vaktmann oss ikkje tryggja.  
Så vakta oss, Gud, så me kan bu  
i heimen med fred og hyggja!  

No er det i Noreg atter dag 
med vårsol og song i skogen. 
Om sædet enn gror på ymist lag,  
det brydder då etter plogen. 
Så signa då Gud det gode såd 
til groren ein gong er mogen!  

No livnar det i lundar  

No livnar det i lundar, 
no lauvast det i li, 
den heile skapning stundar 
no fram til sumars tid.  

Det er vel fagre stunder  
når våren kjem her nord,  
og atter som eit under  
nytt liv av daude gror.  

Då me med vigsla tunga,  
​​med kjærleik heil og klår ​ 
alt utan brest og sprunga  
skal lova Herren vår.  

Fagert er landet  

Fager er landet du oss gav.  
Herre, vår Gud og vår Fader.  
Fagert det stig av blåe hav,  
soli ho sprett og ho glader.  
Signar vårt land i nord og sud,  
såleis di åsyn lyser Gud, 
over vårt Noreg i nåde!  

Tidi ho renn som elv mot os,  
fort skifter sumar med vetter.  
Fader, ver alltid Noregs los 
radt til dei seinaste ætter!  
Herre vår Gud, vårt Noregs Gud,  
varda vårt land frå fjell til flud,  
lær oss å gå dine vegar!  

Signa då Gud, vårt folk og land,  
signa vårt strev og vår møda,  
signa kvar ærleg arbeidshand,  
signa vår åker med grøda! 
Gud, utan deg den vesle urt 
veiknar og visnar,  
bleiknar burt,  
ver du oss ljoset og livet.

Fjærland

Kl. 08.00 Flaggheising v/bygdahuset. (Vert streama til “Fjærland 2024”)

Kl. 12.45 Kransenedlegging på kyrkjegarden. Folketoget startar rett etterpå.

 • Rute: Kyrkja -Labergneset- Busentreret (kort stopp)- Skulen.
 • Parkering på idrettsplassen eller ferjekaien.

Kl. 13.30 Sal av rømmegraut, pølser, is, brus, kaffe og kaker på skuleplassen

Kl. 14.45 Program i gymsalen på skulen

 • Tale for dagen v/ Janne Merete Bøyum

Kl. 15.45 Leikar for små og store på skuleplassen. Gratis.

Kl. 20.00 Folkefest m/mat og underhaldning i bygdahuset.

 • Festtale v/Heidi Hauge

Inngang 50 kroner for born, 150 for vaksne

Kaupanger

Kl. 08.00 – Salutt v/ Einar Dalaker  

Kl. 08.00 – Speidarane heisar flagget på Kaupanger skule  

Kl. 10:00 – Kaupanger skule- og ungdomskorps spelar frå ferjekaien til kyrkja  

Kl. 10.45 – Gudsteneste v/Astrid Bondevik 

Kl. 12.00 – Folketoget startar  

Rute: Kaupangsenteret – Furuvegen – Konvallvegen – barnehagen – skuleplassen  

Når toget stoggar på skuleplassen, spelar korpset, og me syng «Ja, vi elsker dette landet».  

Kl. 13.00 – Program på Kaupanger skule 

 • Sal av is, brus, pølser, kaker og kaffi 
 • Innslag av 6.klasse ved Kaupanger skule 
 • Tale av 10.klassingane 
 • Innslag Krudlalaget 
 • Tale for dagen frå 17.mai-komiteen  

Ca kl. 14:15 – Leikar for borna og tautrekking for vaksne   

Ja, vi elsker 

Ja, vi elsker dette landet, 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet, 
med de tusen hjem. 
Elsker, elsker det og tenker 
På vår far og mor 
Og den saganatt som senker 
drømmer på vår jord. 

Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ut. 
Alt hva fedrene har kjempet, 
mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet 
så vi vant vår rett. 

Ja, vi elsker dette landet, 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet, 
med de tusen hjem. 
Og som fedres kamp har hevet 
det av nød og seir, 
også vi, når det blir krevet, 
for dets fred slår leir. 

Norane

Kl. 11:30 Toget går fra Staai til oppvekstsenteret.
Stoppar ved minnesteinen på Store-kleivi for blomnedlegging.

Kl. 12:00 Program ved oppvekstsenteret på Ylvisåker:

 • Velkommen ved 7. klasse
 • Allsong "Ja, vi elsker dette landet"
 • Tale for dagen ved ordførar Stig Ove Ølmeim.
 • Norum Songlag
 • Allsong med koret "Fagert er landet"
 • Song av born ved Norane oppvekstsenter

Det vart mogeleheit til å kjøpe kaffi og brus før programmet startar. Kiosk sal med is, kaker og pølser startar etter programmet. Det blir leikar for borna på bana.

NB: Kun Vipps og kort i kiosken.

Fjordane

Kl. 09.30 Tog frå rundkøyringa i Dragsvik til Tjugum Kyrkje 

Kl. 10.00 Familiegudsteneste i Tjugum Kyrkje  

12.00 Matserveringa startar på Fjordtun 
- sal av rømmegraut 

12.30 Start hesteskokasting 

14.00 Programmet startar 

 • Allsong 
 • Program av ungane ved Fjordtun oppvekstsenter 
 • Balestrand songlag 
 • Tale for dagen 
 • Leikar, hesteskokasting, natursti, kiosk og loddsal. 

Vel møtt til ein fin dag på Fjordtun!  

Sogndal

Kl. 07.00: Salutt 

Kl. 08.30: Blomenedlegging Loftesnes, ved utvalsleiar Rune Haug 

Kl. 08.45: Markering ved minnesteinen på Almenningen, ved Inger Pedersen og Sogndal  
Skyttarlag. Musikklaget spelar. 

Kl. 9.20: Blomenedlegging, bautasteinen ved Stedje, ved Marta Fimreite

Kl. 9.30: Festgudsteneste i Stedje kyrkje ved Astrid Bondevik

Kl. 10.15: Oppstilling av barnetog ved Sjøkanten 

Kl. 10.45: Avgang barnetog. Rute: Stedjevegen, Ålkrysset, Almenningen, Fjørevegen, til venstre ved Meieriet, Gravensteinsgata, rundkøyringa ved billaget, SHOS, endestopp Trudvang skule 

Kl. 11.00: Kiosksal startar ved Trudvang skule 

Kl. 11.30: Program startar ved Trudvang skule, leikar og kiosksal. Ordføraren ønskjer velkommen, talar ved 10. klasse Kvåle skule, kor, korps og nasjonalsangen.  

Kl. 14.30: Oppstilling for folketog i Parkvegen 

Kl. 15.00: Toget startar ved Allmenningen. NB ny rute: Mot Fossetunet, Fjørevegen, venstre ved Meieriet, Gravensteinsgata, rundkøyringa ved billaget, SHOS, Skulevegen, Leighgota, Gravensteinsgata, høgre ved Politihuset, Parkvegen, endetsopp sentrumsparken. 

Kl. 16.00: Program i sentrumsparken. Talar ved ordførar Stig Ove Ølmheim og russepresidentane Martin Sva Wergeland og Trym Ramstad. Kioskar og leikar for born og vaksne. 

Kl. 19.00: Gratis pølser og pizza for alle ungdommar i SIM-huset på Granden.