Den eine har kjent smitteveg frå Bergen. Ingen relasjon til tidlegare utbrot i Sogndal. Den smitta er isolert. Smittesporing er gjennomført. Nærkontaktar er varsla og blir testa i morgon.
Den andre har vore i karantene som nærkontakt sidan forrige veke. Kjent smitteveg. Den smitta er isolert. Smittesporing er gjennomført. Det er ikkje nye nærkontaktar.
 
Det vil komme prøvesvar fram mot kl 2230 i kveld. Oppdatering dersom fleire positive prøvar.
 
Det er testa 60 personar i dag.
 
Kommunen har ikkje informasjon utover dette til pressa no.