Den eine er kjent nærkontakt av tidlegare smitta. Den andre har også antatt kjent smitteveg og det er relasjon til dei to tilfella me fekk meldt tysdag som inntil no har hatt ukjent smitteveg. Desse to har no kjent smitteveg.
 
Ny smittesporing pågår. Nærkontaktar blir testa i dag.