Alle har vore definerte som nærkontaktar og er smitta innad i husstanden. Kommunen driv kartlegging, og det er usikkert om det blir nye nærkontaktar som må i karantene.

Resultata av testinga viser at viruset smittar lett. Det er no god grunn til å halda på gode smittevernrutinar med nødvendig avstand og handvask.