Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 13
02
07
04
18
03
22
19
10
Formannskapet 30
13
27
24
02
23
14
11
20
17
08
29
12
03
Plan og forvaltningsutvalet 23
12
30
10
27
24
15
26
Komité for levekår 22
04
20
19
21
02
Komité for samfunnsutvikling 21
10
19
18
20
01
Kontrollutvalet 26
21
10
17
29
24
Administrasjonsutvalet 31
11
17
12
Arbeidsgjevarutvalet 20
27
12
Arbeidsmiljøutvalet 10
04
01
27
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 19
18
Sogndal eldreråd 19
Aktivitets- og friluftsråd 10
Kulturråd 09
Sogndal innvandrarråd 08
Sogndal ungdomsråd 10
Sogn regionråd 28
22
Sakkunnig nemnd for eigedomsskatt 20
Klagenemnd for eigedomsskatt 27
04