Møtet vart halde i tingsalen på Tinghuset i Leikanger.

Sakslista til møtet finn du her i møtekalenderen på nettsida til kommunen

Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-tv i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn.

Møtet kan du sjå i opptak i videorutene under.

Del 1:

Del 2: