Møta fann stad på Kvåle skule. Klokka 10.30 var det møte i finansutvalet, og klokka 12 var det møte i formannskapet.

Finansutvalet er sett saman av formannskapet og gruppeleiarane i partia som ikkje er representerte der, Miljøpartiet dei grøne og Framstegspartiet. Hovudmålet med bruk av finansutvalsmodellen er å sikra politisk involvering og medverka slik at den politiske leiinga får eigarskap til budsjettet som styringsverktøy.

Du finn sakslista og sakspapira i møtekalenderen.

Sogndal kommune sende møta direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Du kan sjå møta i opptak i videoruta under: