Sogndal kommune i samarbeid med Balestrand bygdalag inviterer lag og organisasjonar i Balestrand til oppstartsmøte for frivilligsentral i Balestrand.

Møtet finn stad på Kviknes Hotel onsdag 16. juni klokka 19-21. Påmeldingsfristen er 10. juni.

Målet med møtet er å informera og drøfta mogeleg innhald i ein frivilligsentral for Balestrand - og å starta prosessen med vidare planlegging.

Sjå meir informasjon i invitasjonen som er send ut til alle lag og organisasjonar i Balestrand.

Det er påmelding til Kari Bolstad ved innbyggartorget i Balestrand på e-post: kari.bolstad@sogndal.kommune.no.