Manntalet er ei oversikt over alle som har røysterett i ein kommune. Du må stå i manntalet for å få røysta ved valet.

Manntalet ligg ute til offentleg ettersyn på desse stadane til og med valdagen:

  • rådhuset i Balestrand
  • tinghuset på Leikanger
  • kommunehuset i Sogndal
  • Coop Extra Kaupanger
  • Joker Fjærland

Du har røysterett ved stortingsvalet dersom du

  • er norsk statsborgar
  • har fylt 18 år innan utgangen av 2021
  • er, eller har vore, registrert i folkeregisteret som busett i Noreg

Veljarar busett i Noreg blir automatisk innført i manntalet i den kommunen der dei er registrert i folkeregisteret som busett 30. juni i valåret.

Klage på manntalet

Dersom du meiner at du sjølv eller nokon annan urett er blitt innført eller utelaten frå manntalet i kommunen, kan du krevja at feilen blir retta opp. Kravet skal vera skriftleg og grunngjeve, og sendast til: Sogndal kommune, valstyret, Postboks 153, 6851 Sogndal.