Klokka 06 laurdag morgon var lekkasjen funnen og reparert.

Ein del husstandar var utan vatn i tida det var jobba med å stogga lekkasjen. Kommunen beklagar ulempene dette medførte.

Det vart sendt ut SMS-varsling klokka 19.26 fredag til adresser i området som kunne vera råka, men me har fått tilbakemelding om at det diverre er slik at ikkje alle har fått denne SMS-en.