Møta fann stad på fylkeshuset på Leikanger.

Finansutvalet er sett saman av formannskapet og gruppeleiarane i partia som ikkje er representerte der, Miljøpartiet dei grøne og Framstegspartiet. Hovudmålet med bruk av finansutvalsmodellen er å sikra politisk involvering og medverknad slik at den politiske leiinga får eigarskap til budsjettet som styringsverktøy.

Sakslistene og sakspapira finn du i møteplanen på nettsida til kommunen:

Sogndal kommune sende møta direkte på nett-TV i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møta kan du sjå i opptak i videorutene under: