Møtet finn stad på kommunehuset, og møtet startar der klokka 12 etter synfaring frå klokka 9.

Du finn sakslista og sakspapira i møteplanen

Det har diverre ikkje lukkast å få til strøyming på nett-TV av møtet. Så dei som vil følgja møtet, må møta opp i kommunestyresalen i Sogndal.