I samsvar med kommunelova  14-3 4. ledd vert innstillinga til kommunestyret lagt ut til offentleg ettersyn. Kommunestyret behandlar saka i sitt budsjettmøte 14. desember.

Formannskapet si innstilling til kommunestyret (pdf)

Dokumenta i saka finn du i møteportalen

Uttale som kjem innan 13. desember klokka 12 vert sendt til kommunestyret sine medlemmar før kommunestyremøtet.  

Uttale til budsjettet kan sendast på e-post til postmottak@sogndal.kommune.no