Årsplanen er barnehagen sitt viktigaste styringsdokument. Her skal barnehagen beskrive korleis ein arbeider for å nå måla i rammeplanen for barnehagen. Rammeplanen for barnehagen er barnehagen sin læreplan. Her kan du sjå kva barnehagen er forplikta på: lenke til rammeplan for barnehagen.