Dei tilsette på avdelinga:

Pedagogisk leiar: Silje Skjeldestad

Fagarbeidar: Tina Naglestad

Assistent: Saba Guiseppe Foto

Kontakt:

​E-post: silje.skjeldestad@sogndal.kommune.no

Tlf.: 90 75 10 68