Dei tilsette på avdelinga er:

Pedagogisk leiar: Gunn Wie Ommedal

Barnehagelærar: Hågen Før

Barne- og undomsarbeidar: Britt Loftesnes

Barne- og ungdomsarbeidar: Lene Nornes Madsen

Kontakt:

E-post: gunn.wie.ommedal@sogndal.kommune.no

Tlf.: 90 82 52 74