Dei tilsette på avdelinga er:

Pedagogisk leiar: Beate Bondevik

Barnehagelærar: Jarand Øvreengen Røneid

Barne- og undomsarbeidar: Britt Loftesnes

Barne- og ungdomsarbeidar: Silje Fardal 

Kontakt:

E-post: beate.bondevik@sogndal.kommune.no

Tlf.: 90 82 52 74