Me oppmodar alle nærkontaktar om å vere ekstra merksame på at symptom kan oppstå også etter første negative test slik at ein har låg terskel for å teste seg på nytt dersom ein skulle få symptom, også svært lette symptom.
 
Ta test og hald deg heime viss du er sjuk.
Hald avstand og vask hender.