Vêret dei siste dagane har forårsaka forseinkingar i jobbane til Veidekke.
Asfaltering i Fjørevegen vert difor tysdag kveld.

Trafikken skal gå i Gravensteinsgata med manuell dirigering medan dette pågår.