Det vert teke badevassprøvar ved følgjande badeplassar:

 • Gamleheimsfjøra, Balestrand 
 • Lunde arboret, Balestrand 
 • Badelaguna, Balestrand 
 • Ungdomsskulen, Leikanger
 • Pilaviki, Leikanger
 • Fylkesmannsstrondi, Leikanger
 • Badeplass kaien Kaupanger (silanlegg)
 • Rusebakken i Sogndalsfjøra
 • Kaien Kaupanger (stupetårn)
 • Ylvisåker
 • Vikane
 • Leirviki på Nornes
 • Sjøkanten ved Stedje
 • Eidet

Kvaliteten på badevatnet vert klassifisert etter desse kriteria:

Parameter Utmerka God Dårleg
Intestinale enterokokker/100 ml < 100 < 200 > 200
E. coli/100 ml < 250 < 500 > 500