Det vil vera lege tilgjengeleg for legevaktproblemstillingar. For kontakt med legevakt ring 116 117. Ved akutt alvorleg sjukdom ring 113.