Balestrand legekontor og fysioterapeuten ved Balestrand helsesenter gjennomfører brukarundersøking fra måndag 7. februar til fredag18. februar som ledd i arbeid med kvalitetsforbedring.

Dei som kjem til lege og fysioterapeut i denne perioden, vil få utlevert spørjeskjema som dei svarar på anonymt. Vi håper på mange tilbakemeldingar for å kunne yta endå betre tenester.