Midlane er løyvde av Stortinget, og målet med ordninga er å hjelpa lokalt næringsliv som er særleg hardt ramma av smitteverntiltak, og som heilt eller delvis har falle utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.