Tilskot skal bidra til å oppretthalda arbeidsplassar og viktig kompetanse i verksemder som er avhengig av turisme frå land utanfor EØS-området, og som difor framleis er råka av pandemien.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du på nettsida til Sogn næring