Dette skuldast at området vert forsynt med éin leidning mot to til vanleg. Dette vert etter planen retta opp i løpet av måndag.

Me beklagar ulempene det medfører.