Desse erstattar dei mellombelse som var i kryssfiner, som no var øydelagde.

Dei tre dekkloka på gangbrua skal vera med inngravert tekst.

- Nye lok med gravering er sett i bestilling og permanent løysing er venteleg på plass før ferien, opplyser Tage Rickard Sundell, leiar bygg og eigedom.