Hovudtariffoppgjeret i kommunal sektor enda fredag 29. april med brot med alle forhandlingssamanslutningane, det vil seia LO Kommune, Unio, YS-K, og Akademikerne kommune.

Hovudmeklinga har pågått frå 21. mai og skulle avsluttast innan klokka 24 måndag 23. mai. Etter 13 timar mekling på overtid vart det klart at KS og dei fire forhandlingssamanslutningane anbefaler forslaget frå Riksmeklaren.