Det vil bli dropp inn-vaksinering ved Sogndal helse og omsorgssenter torsdagar framover (utanom i vinterferien, veke 8).

Før du møter til dropp inn-vaksinering, bør du sjekka at det har gått lang nok tid frå førre dose.

Fekk du Pfizer sist du vart vaksinert, må det vera

  • minst 3 veker mellom dose 1 og 2
  • minst 20 veker mellom dose 2 og 3

Fekk du Moderna sist du vart vaksinert, må det vera

  • minst 4 veker mellom dose 1 og 2
  • minst 20 veker mellom dose 2 og 3