Alle e-postar som er sende frå sak- og arkivsystemet vårt i perioden 15. mars og fram til 24. juni i år, kan vere råka av dette..

Dei sendingane det gjeld, vert sende ut på nytt.

Problemet vart løyst 24. juni.