Søkarane sender inn søknad digitalt via webløysing soknad.olkweb.no/sogn

Sogndal kommune tilbyr læreplassar i følgjande fag:

  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Dataelektronikar
  • Helsearbeidar
  • Anleggsmaskinførar
  • Kontor- og administrasjon
  • Institusjonskokk
  • Byggdriftarfaget