Fjøratreff startar opp 16. august klokka 18.

Denne dagen vert litt utanom det vanlege, med grilling og gratis mat på uteområdet til Sogndal folkehøgskule. I tillegg vert det litt leik og konkuransar for dei som ynskjer det.

Set av tida og kom. Dette er ein kjempefin anledning til å treffe nye og gamle kjente etter ein lang sommarferie.

Meir informasjon om Fjøratreff finn du på nettsida til Frisklivssentralen.