Visste du at det mogleg å lage golv av kapp frå byggebranjsen? Eller at plasten som vert nytta rundt rundballane kan nyttast igjen i ny produksjon? Dette er nokre av tema som vert løfta 20. april klokka 10.00 i Kultursalen på Villakssetneret i Lærdal. 

Meir informasjon og skjema for påmedling finn på du på nettsidene til Sogn Næring

Sirkulære Sogn er eit samarbeid mellom Lærdal kommune, Simas IKS, Årdal Teknologipark og Sogn Næring. Fagdagen rettar seg særskild mot næringsliv og kommunar, men er ope for alle.