Arrangementet er fullbooka, så det er diverre ikkje lenger mogleg å melda seg på.

Me inviterer frivillige i lag og organisasjonar til ein herlege kvelden med middag, underhaldning og inspirasjon i eit skikkeleg godt lag!

Dato: 5. desember 2023

Tid: Kl. 17:30-21:00

Stad: Leikanger Fjordhotel

Pris: Gratis!

Dei som blir med, vil få middag og underhaldning, og dessutan høve til å utveksla idear og erfaringar med andre frivillige. Me vil også gje fagleg påfyll for å inspirera til å halda fram det flotte arbeidet som blir gjort.