Velkomen til Stedjetunet på julafta klokka 16-19! Det blir både tradisjonell norsk julemiddag og vegetaralternativ, kaffi, dessert, julekaker og anna tilbehør. Vi syng julesongar, går rundt juletreet, og kanskje kjem nissen på besøk? Små og store er velkomne!

Påmelding innan fredag 15. desember til:

Frivilligsentralen tlf. 99 28 60 17
eller
Kyrkjekontoret tlf. 57  67 9985

Gratis inngang. 

Vertskap og arrangør er Roger Bjerga og andre frivillige i Sogndal, i samarbeid med kyrkja og frivilligsentralen.

Meir informasjon:

Felles open julaftanfeiring

Christmas Eve celebration

Спільне відкрите святкування Святвечора