Illustrasjonskartet syner stengingane og alternative ruter.