Dei fleste av desse er vaksne, men ein elev har testa positivt på hurtigtest.

Det vil no bli teke hurtigtestar av elevar på Sagatun skule. Dei som skal hurtigtestast, vil bli kontakta av kommunen.

Me minner om dei generelle smitervernråda (FHI)