Rådet konstituerte seg og valde Kornelius Haugen (Fjærland) som leiar og Idunn Auestad (Sogndal) som nestleiar.

Ordføraren orienterte litt om det politiske systemet i kommunen, og lova at ungdomsrådet skal vera tett på prosessane. Ordførar og varaordførar skal mellom anna ha møte med leiar og nestleiar i ungdomsrådet to gonger i året.

Ungdomsrådet vil svært gjerne delta i arbeidet med å utvikla Sogndal kulturhus, og valde ei arbeidsgruppe med Sander Fjærestad (Balestrand), Liva Åsnes Skjerdal (Leikanger) og Idunn Auestad (Sogndal) til å bidra i prosessane vidare.