Program:

19.00

Velkommen
Arnstein Menes, ordførar

19.05

Planprosessen
Malén Røysum, leiar i plan- og forvaltingsutvalet

19.10

Om offentleg ettersyn og utfordrarbygda.no
Sigrid Ølmheim, samfunnsplanleggar

19.20

Innhaldet i planen
Tor-Einar Holvik Skinlo, kommunedirektør
Arne Abrahamsen, kommunalsjef for plan og teknisk
Sigrid Ølmheim, samfunnsplanleggar

19.50

Pause

20.00

Spørsmål frå Slido og salen. 
Representantane frå politisk leiing og administrasjonen svarar på spørsmål og tek imot merknader.

20.55

Avslutning

Møtet vart strøyma av Kent Fimreite i Hallo Sogn. 

Dei som følgde strøyminga, kunne stille spørsmål ved å gå inn på slido.com og bruka koden #arealplan. Det vart i møtet svara på spørsmål både frå salen og frå Slido.

Du kan lesa meir om arealplanen på utfordrarbygda.no/arealplan.