Arbeidet har gått veldig bra, men enkelte røyr og kablar låg ikkje som forventa og har derfor skapt noko forseinking og meir arbeid.

Vegen vert opna seinast fredag 8 juli. Entreprenøren har ferie i veke 28,29 og 30.

Ëtter ferien vil Fjørevegen i periodar ha einvegskøyring frå vest mot aust.