Kommunen tek dette grepet for å kunna redusera hjortebestanden slik at me kan få opp helsa på dyra, samt slaktevekt.

For ytterlegare informasjon ta kontakt med konstituert landbrukssjef Finn Olav Myhren eller send ein e-post til: Landbrukskontoret@sogndal.kommune.no