Markeringa finn stad ved minnesteinen på Lægereidsplassen i Sogndalsfjøra klokka 17.00.

Det vert minnetale ved Ivar Kvalen, ordførar i Luster, kransenedlegging og musikalsk innslag.

Etter markeringa inviterer kommunen veteranar med familie til middag på Lægreid Hotell.

Ønskjer du å delta på middagen?
Send ein e-post til havard.ese.eliassen@sogndal.kommune.no innan 6. mai.

Vel møtt!