Landbrukskontoret ser at dette har vore ein krevjande sommar for mange sidan mykje grasareal har svidd. Ein konsekvens av dette er at mange enno ikkje har fått tømt gjødselkummane. 

Siste frist for spreiing utan nedmolding er 30.09.21.