Fylkespolitikarane fekk mellom anna høyra om korleis Sogndal kommune jobbar med attraktive tettstadar, gode oppveksttilhøve og digitalisering.

På menyen frå Sogn stod også mellom anna musikk frå Vreid og lokale smakar frå Amble Gård og Balholm.

Meir om programmet og fleire bilete kan du sjå på nettsida til Sogn Næring.